Del:

Kundeudtalelser

''I forbindelse med at UCL skulle have lavet et udbud på håndværkerydelser (El, VVS, Maler, Tømrer) kontaktede vi Servicemæglerne for at få hjælp til udbuddet og processen i det hele taget. Vi kendte i forvejen Servicemæglerne, idet de har hjulpet UCL med vores udbud på kantineydelser, og de fungerer også som et uvildigt kontrolorgan ift. check af vores rengøringsydelser på UCL, hvilket vi har været meget tilfredse med. Servicemæglerne råder over en stor kompetence inden for juridisk udbudslovgivning, og vi gik sammen i gang med processen. Det var vigtigt for UCL, at vi arbejdede sammen med et firma der drev processen, indkaldte til møder, lavede kontraktoplæg, deltog i møderne med leverandørerne, og som var med til at sætte det sidste punktum for hele opgaven. Dette blev udført til vores fulde tilfredshed, og jeg stiller mig gerne til rådighed for yderligere oplysninger. Servicemæglerne har min fulde anbefaling ift. denne proces.''

Lars Nielsen
Leder af Facility Service
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

I forbindelse med gennemførelse af EU udbud på rengøring og vinduespolering for hele kommunen, benyttede vi Servicemægleren til gennemførelse af udbuddet. Det var tydeligt i arbejdet med udbuddet, at Servicemægleren har stor erfaring på området – en erfaring vi nød godt af både i forbindelse med udarbejdelse af lokaleoversigter samt kravspecifikationer, selve gennemførelsen af udbuddet samt implementeringen. Vi har været meget tilfredse med samarbejdet.

Vi benytter ligeledes Servicemægleren til udførelse af kvalitetskontrol af rengøringsarbejdet, hvilket er en stor lettelse i det daglige arbejde. Styring af udførelsen af arbejdet er meget tidskrævende og området kræver ofte justeringer især i forhold til kvaliteten i det udførte arbejde. Servicemægleren har et stort kendskab til kommunen samt leverandørerne, og sikrer, at vi får det, vi har betalt for. Vi er meget tilfredse med det arbejde Servicemægleren leverer til os.

Sussi Herløv Jensen
Indkøbsansvarlig
Vallensbæk Kommune

Da Sønderborg Varme besluttede at udbyde alle Facility Management opgaver, omfattende rengøring, vedligehold af udenomsarealer, vinterbekæmpelse, planter og vaskeriordninger på alle vores adresser, indgik vi et samarbejde med Servicemægleren.
Servicemægleren har håndteret hele processen meget professionelt, med glade, positive og fleksible medarbejdere. Deres materiale har været gennemskueligt, og møderne har været konstruktive. Servicemægleren har styret tidsplanen og vi er løbende blevet orienteret. Vi har været trygge i processen fra dag 1 og giver vores bedste anbefalinger.

Margit Kohls Poltan
Økonomichef
Sønderborg Varme

I SIMAC har vi gjort brug af Servicemæglerens rådgivning ved udbud af cafédrift og rengøringsopgaver ifm. flytning til et nyt domicil. Vi takker Servicemægleren for godt samarbejde. Vi har oplevet stor professionalisme, service og tjenstvillighed, ikke mindres fra Partner Asger Gram-Hansen, og vil vil ikke tøve med at kontakte Servicemægleren en anden gang.

Elsa Lund Larsen
Ressourcedirektør
SIMAC - Svendborg International Maritime Academy

I forbindelse med,  at TV 2 DANMARK skulle i udbud på rengørings- og vaskeriydelserne har vi brugt Servicemægleren til at køre hele processen for os. Det har været en ekstrem positiv oplevelse, da Servicemægleren er utrolig professionelle og kompetente til det de gør. Jeg har igennem hele processen været orienteret løbende og inddraget i det omfang, jeg selv havde behov for. I beslutningsfasen har Servicemægleren med deres tabeller og pointsystemer gjort valg af endelig leverandør nemt, da alle facts var gennemskuelige og nemme og arbejde med. Når man går i udbud, er det trods alt mennesker det handler om og Servicemægleren har givet mig mulighed for at give alle en fair behandling.

Karina Vinzent
Servicechef
TV 2 DANMARK

SOSU Nykøbing Falster har i samarbejdet med Servicemægleren om en effektivisering af skolens rengøring. Ved at forstå og inkorporere ønsket om at tilgodese de faglige, organisationelle og menneskelige aspekter i processen har Servicemægleren været en både professionel og behagelig sparringspartner. Deres  personale har fremtrådt kompetent og med en stor faglig viden, hvilket har været en stor hjælp og støtte i processen.  Vi giver således vores bedste anbefalinger til Servicemægleren. 

Kathrine Grevelund Hejlskov
IT- og Proceskonsulent
SOSU Nykøbing Falster

I forbindelse med udbud af rengøring og vinduespolering for alle skolens 46.500 m2, har vi oplevet Servicemægleren som en professionel og behagelig samarbejdspartner. Vi har i skolens ledelse fået den støtte og vejledning til processen vi havde brug for.

Peter Enevold
Direktør
Tietgen
I forbindelse med en større flytning har vi haft et godt og konstruktivt samarbejde med Servicemæglerne. Vi havde behov for at klarlægge kravene til rengøringen i de nye bygninger. Servicemæglerne har været meget fleksible i opgaveløsningen, som krævede stor indsigt i bygningsmæssige forhold og et indgående kendskab til beregningsteknik specifikt på rengøringsområdet. Ydermere var der et krav om, at opgaven blev løst indenfor en relativ kort tidsfrist. Vi har været yderst tilfreds med den service der er leveret, og vil helt sikkert også anvende Servicemæglerne fremadrettet.
Birgitte Røjkjær Christensen
Center for Specialpædagogiske Børnetilbud, Aarhus Kommune

Alle har en mening om rengøring – ikke mindst på en skole. Vi valgte Servicemægleren som rådgiver for vores udbud af rengøringsopgaven, og det har vi ikke fortrudt. Servicemægleren har med sin erfaring og professionalisme en væsentlig del af ansvaret for den succesfulde gennemførelse af udbuddet. Og så styrker det tilliden til rådgivningen, at Servicemægleren efterfølgende selv skal holde øje med kvaliteten af rengøringen, så vi ikke står alene tilbage med eventuelle problemer.

Peter H. K. Knub
Økonomichef / CFO
Rygaards Skole - International and Danish Departments

Læs mere om Servicemægleren

Når vi taler med vores kunder, møder vi dem ofte på mange forskellige niveauer i deres virksomhed eller organisation – lige fra servicepersonalet og eksterne leverandører til mellemledere og direktører. Derfor er klar og nærværende kommunikation en vigtig del af vores job.

Med ServiceTjek kan vi hjælpe jer med at sikre, at I altid får det, I betaler for. Gennem løbende inspektion og opfølgning kontrollerer vi jeres rengøringsydelser, dokumenterer kvalitetsniveauet og håndterer dialogen med jeres leverandører.

Når en kontrakt om rengøringsydelser lige er underskrevet, har leverandøren ofte fuld fokus på at levere det aftalte. Men når dagligdagen melder sig, er det ikke ualmindeligt, at kvalitetsniveauet stille og roligt daler. Læs hvordan vi kan hjælpe med at I altid får det, I betaler for.

ServiceSupport
Med ServiceSupport slipper du for at håndtere klager over rengøringen. Du og dine kollegaer kan let og enkelt indberette observerede fejl og mangler, og vi sørger for, at der bliver taget action for udbedringen af fejlene.
ServiceAnalyse
Overvejer I at udlicitere jeres rengøring? Med ServiceAnalyse får I et klart billede af, om det kan betale sig. Vi gennemgår jeres serviceydelser, vurderer kvaliteten og giver jer et solidt beslutningsgrundlag.
ServiceUdbud
Et udbud er en omfattende proces, der kræver tid, erfaring og dyb faglig indsigt i både serviceydelserne og den komplekse lovgivning. Med ServiceUdbud sikrer vi, at I kommer optimalt igennem hele udbudsforløbet.
ServiceTjek
Med ServiceTjek sikrer vi, at I altid får det, I betaler for. Gennem løbende inspektion og opfølgning kontrollerer vi jeres rengøringsydelser, dokumenterer kvalitetsniveauet og håndterer dialogen med jeres leverandører.
Bliv klogere
Luk
Play Video Close Video
På 2 min.Videoen

På under 2 minutter fortæller vi dig, hvorfor vi er den helt rigtige samarbejdspartner når det handler om kontrol af dine facility services.

Fik du set vores video?

På under 2 minutter fortæller vi dig hvorfor vi er den helt rigtige samarbejdspartner når det handler om kontrol af dine facility services.