ServiceOptimering

Del:

Styrk jeres rengøring med ServiceOptimering

Har I rengøringsservice in house? Og oplever I, at kvaliteten af servicen er svingende, eller at jeres servicepersonale udtrykker utilfredshed med arbejdsmængden eller områdefordelingen?

Med en ServiceOptimering gennemgår vi jeres rengøring og optimerer den, så I får et tilfredsstillende serviceniveau og klarere rammer for rengøringsopgaverne.

En ServiceOptimering kan indebære:

1. Fastlæggelse af jeres servicebehov

Som virksomhed eller organisation kan det være vanskeligt at gennemskue sit rengøringsbehov, og ofte forfalder man derfor til vanetænkning. 

Med en ServiceOptimering identificerer og fastsætter vi jeres reelle behov med udgangspunkt i jeres virksomhed eller organisation. Dermed får I afklaret, hvad der skal til for at opnå et tilfredsstillende serviceniveau.

2. Arbejdsplaner og forventningsafstemning

Det er vigtigt for kvaliteten af jeres rengøring, at der er klare rammer for, hvad der skal gøres, hvordan det skal gøres, hvor ofte og hvornår.

Som en del af en ServiceOptimering opmåler vi jeres bygninger og udarbejder konkrete arbejdsplaner og områdefordelinger. Disse fordeler ansvaret for den enkelte servicemedarbejder og synliggør, hvilke opgaver der skal udføres. På den måde sikrer I, at forventningerne til serviceniveauet er afstemt på forhånd.

Vi vurderer også, om rengøringsudstyret er tidssvarende og det optimale for opgaven og rådgiver jer om eventuelt indkøb af nyt udstyr.

3. Træning og instruktion af servicepersonale

Når arbejdsplanerne er på plads, giver vi jeres servicepersonale et minikursus i rengøring. Her instruerer vi dem i, hvordan arbejdsplanerne skal bruges, og hvordan opgaverne skal udføres, så alle medarbejdere udfører opgaverne på samme måde. Senere følger vi op og laver eventuelle tilretninger.

Vi har den tekniske viden inden for rengøring til at give jeres personale den rette træning.

Professionel og indlevende optimering

Det vækker ofte følelser blandt servicepersonalet, når man som virksomhed eller organisation beslutter at optimere facility services som rengøring.

Derfor er det en god idé at lade en ekstern partner som Servicemægleren stå for implementeringen af de nye serviceopgaver, herunder eventuel uddannelse og træning af eksisterende personale. 

Vi sikrer, at forandringerne gennemføres smidigt og opleves som en gevinst af både jer og jeres servicepersonale.

Når vi optimerer jeres serviceydelser, sørger vi naturligvis for at overholde de gældende overenskomster for jeres personale.

 

Optimér jeres rengøring med ServiceOptimering. Få 1 times uforpligtende sparring og hør, hvordan vi kan hjælpe jer.
Kontakt os

Læs mere om Servicemægleren

Med ServiceTjek kan vi hjælpe jer med at sikre, at I altid får det, I betaler for. Gennem løbende inspektion og opfølgning kontrollerer vi jeres rengøringsydelser, dokumenterer kvalitetsniveauet og håndterer dialogen med jeres leverandører.

Når vi taler med vores kunder, møder vi dem ofte på mange forskellige niveauer i deres virksomhed eller organisation – lige fra servicepersonalet og eksterne leverandører til mellemledere og direktører. Derfor er klar og nærværende kommunikation en vigtig del af vores job.

Når en kontrakt om rengøringsydelser lige er underskrevet, har leverandøren ofte fuld fokus på at levere det aftalte. Men når dagligdagen melder sig, er det ikke ualmindeligt, at kvalitetsniveauet stille og roligt daler. Læs hvordan vi kan hjælpe med at I altid får det, I betaler for.

ServiceSupport
Med ServiceSupport slipper du for at håndtere klager over rengøringen. Du og dine kollegaer kan let og enkelt indberette observerede fejl og mangler, og vi sørger for, at der bliver taget action for udbedringen af fejlene.
ServiceAnalyse
Overvejer I at udlicitere jeres rengøring? Med ServiceAnalyse får I et klart billede af, om det kan betale sig. Vi gennemgår jeres serviceydelser, vurderer kvaliteten og giver jer et solidt beslutningsgrundlag.
ServiceUdbud
Et udbud er en omfattende proces, der kræver tid, erfaring og dyb faglig indsigt i både serviceydelserne og den komplekse lovgivning. Med ServiceUdbud sikrer vi, at I kommer optimalt igennem hele udbudsforløbet.
ServiceTjek
Med ServiceTjek sikrer vi, at I altid får det, I betaler for. Gennem løbende inspektion og opfølgning kontrollerer vi jeres rengøringsydelser, dokumenterer kvalitetsniveauet og håndterer dialogen med jeres leverandører.
Bliv klogere
Luk
Play Video Close Video
På 2 min.Videoen

På under 2 minutter fortæller vi dig, hvorfor vi er den helt rigtige samarbejdspartner når det handler om kontrol af dine facility services.

Fik du set vores video?

På under 2 minutter fortæller vi dig hvorfor vi er den helt rigtige samarbejdspartner når det handler om kontrol af dine facility services.