Del:

Mini cases

Få mere viden omkring hvordan vi hjælper vores kunder

Igennem tiden har vi rådgivet et utal af virksomheder og offentlige institutioner med udbudsprocessen af deres forskellige bygningsrelaterede services. Vi har gennemført udbud af både kantinedrift, vagtservice og planteservice, men størstedelen af vores kunder assisterer vi i forbindelse med deres rengøringsydelser. Her får du indsigt i nogle af vores kunder, og hvad vi har hjulpet dem med.

AVU-området, hvor der tilbydes undervisning på hhv. basis, 9. og 10. klasses niveau samt FVU og OBU.
Filmskolen blev grundlagt i 1966 og er Danmarks eneste statslige videregående uddannelse indenfor film- og tv-p
Skanderborg Kommune er navnet på den kommune, der opstod ved sammenlægning af Galten Kommune, Hørning Kommune,
Nørresundby Gymnasium er et af de fem almene gymnasier i Aalborg kommune, som de unge kan vælge imellem når de søger enten en STX- eller

Landbrugsstyrelsen arbejder for at skabe værdi for landbruget på et bæredygtigt grundlag.

Rigsarkivet er en statslig institution med styrelses lignende opgaver under Kulturministeriet  og har til formål at indsamle og opbevare historiske kilder og at stille dem til rådighed fo

Københavns Professionshøjskole er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner for videregående uddannelser, som har hovedsæde på Campus Carlsberg i København.

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) tilbyder den højeste uddannelse inden for rytmisk samtidsmusik – et mangefacetteret begreb, som rummer vidtforgrenede udtryksformer inden for blandt ande

Den Danske Scenekunstskole er en uddannelsesinstitution for kunstnerisk højere videregående uddannelser, som tilbyder både efter- og videreuddannelser indenfor alle aspekter af scenekunst

Haderslev Katedralskole er beliggende centralt i Haderslev kommune, og udbyder den almene studentereksamen (STX) og den højere forberedelseseksamen (HF) til unge i, og omkring kommunen. <

Slots- og Kulturstyrelsen blev dannet 1. januar 2016 ved en sammenlægning af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

Dansk Sprognævn (DSN) blev oprettet i 1955 og er en statslig forskningsinstitution under Kulturministeriet, der fastsætter den danske retskrivning.  Den udgiver den officielle danske rets

Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) - Danish National Academy of Music er en videregående uddannelsesinstitution under Kulturministeriet, der tilbyder musik- og musikpædagogiske uddannels

DOKK1 er Aarhus’ kulturhus, som er beliggende centralt i Aarhus på havnen. DOKK1 huser flere forskellige funktioner bl.a. Aarhus Hovedbibliotek, Aarhus Stadsarkiv og Borgerservice.

SMK – Statens Museum for Kunst er Danmarks nationalgalleri og landets hovedmuseum for billedkunst. Det ligger i Sølvgade i Indre By, København.

Gribskov Gymnasium er et gymnasium i Helsinge i Nordsjælland. Det er bygget i 1979 og indviet i 1981. På Gribskov Gymnasium går der ca.

Professionshøjskolen UCN er i 2020 kendt som en dagsordenssættende uddannelses- og vidensinstitution, der skaber værdi og inspiration i og på tværs af professioner og erhverv.

Kulturministeriet er et ministerium, der blev oprettet i 1961 som Ministerium for Kulturelle Anliggender, og som i dag varetager ministerrådgivning og lovgivningsmæssige initiativer samt

Det danske Filminstituttet hører under Kulturministeriet og har som formål at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark.  Organisatorisk er instituttet opdelt i to områder,

I mere end 30 år har NOVI været en grundsten for og bidraget til regional og national vækst.

Odder Kommune er beliggende i Midtjylland cirka 20 km. fra Aarhus og huser knap 23.000 indbyggere.

Niels Brock Copenhagen Business College, i daglig tale Niels Brock, er en dansk handelsskole beliggende i København.

VUC Vest er en institution, der tilbyder undervisning af høj faglig kvalitet i almene, kompetencegivende og studieforberedende fag fra laveste indgangsniveau til højeste gymnasiale niveau.

Marselisborg Gymnasium er et af de 7 almene gymnasier beliggende centralt i Aarhus kommune.

Vi er glade for samarbejdet med Herlev Boligselskab og er klar til at bistå med inspektion af rengøringsydelserne i form af servicetjek for at sikre at kvaliteten af rengøringen er som den skal vær

Hos College 360 kørte vi i løbet af efteråret 2019/foråret 2020 et rengøringsudbud. College 360 er en skole i Silkeborg som har flere forskellige ungdomsuddannelser.

Servicemægleren har udført et miniudbud af Sorø Akademis rengøringsløsning.

 

Vi er glade for at assistere By og Havn med et rengørings- og vinduespoleringsudbud.

Vi er glade for samarbejdet med Odder Gymnasium og er klar til at bistå med inspektioner af rengøringsydelserne i form af servicetjek for at sikre kvaliteten.

Læs mere om Servicemægleren

Når vi taler med vores kunder, møder vi dem ofte på mange forskellige niveauer i deres virksomhed eller organisation – lige fra servicepersonalet og eksterne leverandører til mellemledere og direktører. Derfor er klar og nærværende kommunikation en vigtig del af vores job.

Med ServiceTjek kan vi hjælpe jer med at sikre, at I altid får det, I betaler for. Gennem løbende inspektion og opfølgning kontrollerer vi jeres rengøringsydelser, dokumenterer kvalitetsniveauet og håndterer dialogen med jeres leverandører.

Når en kontrakt om rengøringsydelser lige er underskrevet, har leverandøren ofte fuld fokus på at levere det aftalte. Men når dagligdagen melder sig, er det ikke ualmindeligt, at kvalitetsniveauet stille og roligt daler. Læs hvordan vi kan hjælpe med at I altid får det, I betaler for.

ServiceSupport
Med ServiceSupport slipper du for at håndtere klager over rengøringen. Du og dine kollegaer kan let og enkelt indberette observerede fejl og mangler, og vi sørger for, at der bliver taget action for udbedringen af fejlene.
ServiceAnalyse
Overvejer I at udlicitere jeres rengøring? Med ServiceAnalyse får I et klart billede af, om det kan betale sig. Vi gennemgår jeres serviceydelser, vurderer kvaliteten og giver jer et solidt beslutningsgrundlag.
ServiceUdbud
Et udbud er en omfattende proces, der kræver tid, erfaring og dyb faglig indsigt i både serviceydelserne og den komplekse lovgivning. Med ServiceUdbud sikrer vi, at I kommer optimalt igennem hele udbudsforløbet.
ServiceTjek
Med ServiceTjek sikrer vi, at I altid får det, I betaler for. Gennem løbende inspektion og opfølgning kontrollerer vi jeres rengøringsydelser, dokumenterer kvalitetsniveauet og håndterer dialogen med jeres leverandører.
Bliv klogere
Luk
Play Video Close Video
På 2 min.Videoen

På under 2 minutter fortæller vi dig, hvorfor vi er den helt rigtige samarbejdspartner når det handler om kontrol af dine facility services.

Fik du set vores video?

På under 2 minutter fortæller vi dig hvorfor vi er den helt rigtige samarbejdspartner når det handler om kontrol af dine facility services.